Vicdan,Cüzdan,Baret,Kömür


http://www.odatv.com/vid_video.php?id=8D1B0

Reklamlar

Yağmurun Sırrı


Rus fizikçilerin yağmur damlarının oluşum sırrını öğrenmeleri sayesinde meteorologlar hava durumuna dair daha doğru tahminlerde bulunabilecek.

Rusya’nın Sesi Radyosu’nun haberine göre, fizikçiler, bulutlardaki su damlacıklarının niçin bilgisayarın gösterdiği gibi birkaç gün içinde değil, bir saatten daha az bir süre içinde yağmur damlalarına dönüştüğünü anladı. Bu, bulutlar içindeki ısı derecesinin farkına bağlı. Bulut içindeki ısı derecelerinin farklı oluşu yağmur damlalarının oluşumunu binlerce misli hızlandırıyor. Asıl bunun için yağmur bilgisayarın tahmin ettiğinden çok daha erken yağmaya başlıyor.

Moskova Fizik Teknolojisi Enstitüsü görevlileri olan Rus bilimcilerle Finlandiya ve İsrail bilimcileri türbülans şartlarında yağmur damlarının çabuk birikip büyümesi sürecini incelemekle uğraştı. İncelemelere katılan Moskova Fizik Teknolojisi Enstitüsü Fizik Bölümü profesörü Mihail Liberman, Yağmur damlalarının bulutlar üzerine etkisini yapan şiddetli hava akımı içindeki halinin nasıl olduğunu anlamak gerektiğini söyledi.

Bilimciler klasterizasyon üstüne çoktandır bilgi sahibiydi. Ancak bu bilgilere dayanarak, deneylerin sonuçlarını izah etmek çabaları başarısız kalıyordu. Bilgisayarla modelleme çabalarının gösterdiği gibi, damlanın bir mikrometreden 100 mikrometreye kadar büyümesi süreci yüzlerce saati alması gerekirdi. Oysa ki, gerçekte yağmur bulutları daha çabuk oluşur ve yağmur yağmaya başlar.

Fizikciler bu olayı izah etmek için, bulutun tüm kesimlerinde ısı derecesinin aynı değil, kenarlarından birinin daha çok ısıtılmış olduğu şartlarda damlaların oluşumunu incelemeyi kararlaştırdı.

İncelemelerin gösterdiği gibi, bulutun değişik kesimlerindeki farklı ısı derecesi damlalar oluşumunu binlerce misli hızlandırır.

Bu süreç, yağışların niçin sanıldığından daha çabuk başlamasını izah etmek imkanını veriyor. Mihail Liberman’a göre, damla oğulcuklarının binlerce misli yoğunlaşması,damlaların çarpışma sıklığının milyonlarca misli artışına yol açıyor. Damlalar çarpışırken birleşerek büyüyor. Sonuçta su kültesi onlarca dakika içinde kritik derecede artıyor ve yağmur yağmaya başlıyor.

Böylece bilimciler, gerçek süreçlerle uyuşan bir teorik modeli elde etmiş bulunuyor.

Kadıköy Boğasının Hikayesi[154 YIL]


 


KADIKÖY BOĞASININ HİKAYESİ 

Nüfusu Germen yoğunluklu olan Alsas-Loren, 18. yy boyunca Almanya ile Fransa arasında sürekli el değiştirdi. 

1860’larda bir ara bölge Fransızların eline geçince, “tamam artık bu iş bitti, Alsas-Loren bizim oldu” diyen Fransızlar, zaferin anısına bir heykel yaptırmaya karar verir. Dönemin ünlü Fransız heykel traşları Isidore Bonheure ve T. Roulliard bu işle görevlendirilir. 

Fransızların Almanları azgın bir boğa gibi ezip geçtiğini göstermek için yaptırılan Boğa Heykeli, büyük bir özgüvenle Alsas-Loren bölgesine yerleştirilir. 

Almanya’nın “Demir Şansölye” lakaplı başbakanı Bismarck liderliğinde savaş ilan etmesi ve çetin bir mücadele ve on binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan savaştan sonra Alsas-Loren bölgeleri yeniden el değiştirerek Almanya’nın topraklarına katılır. 

Almanlar, Boğa heykelini savaş ganimeti olarak Berlin’e götürür. 40 yıl Alman topraklarında ikamet eder Boğamız. 

Güçlenen Osmanlı-Almanya ilişkileri ve Osmanlı’nın Almanya’nın yanında cihan harbine katılması hasebiyle, teşekkür mahiyetinde, Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından, dönemin iktidarı İttihat ve Terakki Partisi’nin başkanı Enver Paşa’ya 1917 yılında hediye edilen “Boğa Heykeli”, Enver Paşa’nın sarayında bir süre misafir edilir. 

I. Dünya Savaşı yenilgimizle sonuçlanıp, Enver Paşa yurt dışına kaçınca kaderine terk edilen heykel, 1953 yılında Hilton Otel’in açılışına kadar unutulur. Bu tarihte Hilton Oteli’nin bahçesine konulan heykel, 1969’da Kadıköy’e getirilerek, eski kaymakamlık binası (bugünkü Kadıköy iskele başkanlık binası) önüne yerleştirilir. O dönemde boğa heykelinin Haydarpaşa koyunda yapılan parka konulması planlansa da bu plan hayata geçirilmez. En nihayetinde, Kadıköy Boğası, 1987 yılında bugünkü yeri olan Altıyol’a yerleştirilir. 

Günümüzde Kadıköy’ün simgesi olarak kabul edilen Boğa Heykeli, asırlık tarihinden bihaber binlerce insanın buluşma noktası olarak kabul görmüş. Eğer Kadıköy’e yolunuz düşerse, çevresinde birilerini bekleyen insanları ve boğanın üstüne çıkmaya çalışan çocukları göreceksiniz. 
[Alıntıdır] 

Özet: 
Fransızlar yaptırdı, Almanlar ellerinden aldı. Geçen yüzyılın başında Osmanlı’ya hediye edildi… İstanbul’da da macerası bitmedi: Yıldız Sarayı’nın bahçesinden Lütfi Kırdar Spor Salonu’nun önüne türlü yerlerde gezdi. Son adresi Kadıköy.

Size Yalan Söylendiğinin 11 İşareti


11 signs someone is lying to you

Liar
.

View photo

Thinkstock

Are you bad at spotting a lie?

New research by Dr. Leanne ten Brinke, a forensic psychologist at the Haas School of Business at the University of California, Berkeley, and her collaborators, suggests that our instincts for judging liars are actually fairly strong — but our conscious minds sometimes fail us.

Luckily, there are signs we can look for when trying to detect a lie.

Dr. Lillian Glass, a behavioral analyst and body language expert who has worked with the FBI on unmasking signals of deception, says when trying to figure out if someone is lying, you first need to understand how the person normally acts. Then you’ll want to pay careful attention to their facial expressions, body language, and speech patterns, she writes in her book “The Body Language of Liars.”

1. They change their head position quickly.

View gallery

.

Thinkstock

If you see someone suddenly make a head movement when you ask them a direct question, they may be lying to you about something.

“The head will be retracted or jerked back, bowed down, or cocked or tilted to the side,” writes Glass. This will often happen right before the person is expected to respond to a question.

2. Their breathing changes.

View gallery

.

Thinkstock

When someone is lying to you, they may begin to breathe heavily, Glass says. “It’s a reflex action.”

When their breathing changes, their shoulders will rise and their voice may get shallow, she adds. “In essence, they are out of breath because their heart rate and blood flow change. You body experiences these types of changes when you’re nervous and feeling tense — when you lie.”

3. They stand very still.

View gallery

.

Thinkstock

It’s common knowledge that people fidget when they get nervous, but Glass says that you should also watch out for people who are not moving at all.

“This may be a sign of the primitive neurological ‘fight,’ rather than the ‘flight,’ response, as the body positions and readies itself for possible confrontation,” says Glass. “When you speak and engage in normal conversation, it is natural to move your body around in subtle, relaxed, and, for the most part, unconscious movements. So if you observe a rigid, catatonic stance devoid of movement, it is often a huge warning sign that something is off.”

4. They repeat words or phrases.

View gallery

.

Thinkstock

This happens because they’re trying to convince you, and themselves, of something, she says. “They’re trying to validate the lie in their mind.” For example, he or she may say: “I didn’t…I didn’t…” over and over again, Glass says.

The repetition is also a way to buy themselves time as they attempt to gather their thoughts, she adds.

5. They provide too much information.

View gallery

.

Thinkstock

“When someone goes on and on and gives you too much information — information that is not requested and especially an excess of details — there is a very high probability that he or she is not telling you the truth,” writes Glass. “Liars often talk a lot because they are hoping that, with all their talking and seeming openness, others will believe them.”

6. They touch or cover their mouth.

View gallery

.

Thinkstock

“A telltale sign of lying is that a person will automatically put their hands over their mouth when they don’t want to deal with an issue or answer a question,” says Glass.

“When adults put their hands over their lips, it means they aren’t revealing everything, and they just don’t want to tell the truth,” she says. “They are literally closing off communication.”

7. They instinctively cover vulnerable body parts.

View gallery

.

Thinkstock

This may include areas such as the throat, chest, head, or abdomen.

“I have often seen this in the courtroom when I work as a consultant for attorneys. I can always tell when someone’s testimony has hit a nerve with the defendant, when I see his or her hand covering the front of his/her throat,” says Glass.

“I never appreciated the potential use of this very telling behavior until I joined the FBI as a Special Agent,” she says.

8. They shuffle their feet.

View gallery

.

Thinkstock

“This is the body taking over,” Glass explains. Shuffling feet tells you that the potential liar is uncomfortable and nervous. It also shows you that he or she wants to leave the situation; they want to walk away, she says.

“This is one of the key ways to detect a liar. Just look at their feet and you can tell a lot.”

9. It becomes difficult for them to speak.

View gallery

.

Thinkstock

“If you ever watch the videotaped interrogation of a suspect who is guilty, you will often observe that it becomes more and more difficult for her to speak,” writes Glass. “This occurs because the automatic nervous system decreases salivary flow during times of stress, which of course dries out the mucous membranes of the mouth.”

Other signs to watch out for include sudden lip biting or pursed lips.

10. They stare at you without blinking much.

View gallery

.

Thinkstock

When people lie, it’s common that they break eye contact, but the liar could go the extra mile to maintain eye contact in attempt to control and manipulate you.

“[Bernie] Madoff, like most con men, overcompensated and stared at people longer than usual, often without blinking at regular intervals,” says Glass. “When people tell the truth, most will occasionally shift their eyes around and may even look away from time to time. Liars, on the other hand, will use a cold, steady gaze to intimidate and control.”

Also watch out for rapid blinking.

11. They tend to point a lot.

View gallery

.

Thinkstock

“When a liar becomes hostile or defensive, he is attempting to turn the tables on you,” says Glass. The liar will get hostile because he is angry that you’ve discovered his lies, which may result in a lot of pointing.