MVC4 WINAPI CRUD Uygulaması Index.cshtml


@{

Layout = “~/Views/Shared/_Layout.cshtml”;
}

<h2>MVC 4 WinApi Uygulaması </h2>

<a href=”http://www.google.co.uk/&#8221; onclick=”return (confirm(‘Follow this link?’))”>Google</a>

<link href=”~/Content/css/ui-lightness/jquery-ui-1.9.2.custom.min.css” rel=”stylesheet” />
<script src=”~/Scripts/jquery-1.8.3.js”></script>
<script src=”~/Scripts/jquery-ui-1.9.2.custom.min.js”></script>

<h2>Kisiler</h2></br></br>

<form id=”fooo” >

<label for=”fooo”>Yeni İsim</label>  <input id=”Ad” name=”Isim” type=”text”  value=”” /></br/>
<label for=”fooo”>Yeni Yaş</label>  <input id=”Yas” name=”Yas” type=”text”  /></br/>
<label for=”fooo”>Yeni Şehir</label>    <input id=”Sehir” name=”Sehir” type=”text” /></br>
</form>

<form id=”foo” >

<label for=”foo”  >ID</label>  <input id=”No” name=”Id” type=”text”  value=”” /></br/>
<label for=”foo”>Yeni İsim</label>  <input id=”Ad” name=”Isim” type=”text”  value=”” /></br/>
<label for=”foo”>Yeni Yaş</label>  <input id=”Yas” name=”Yas” type=”text”  /></br/>
<label for=”foo”>Yeni Şehir</label>    <input id=”Sehir” name=”Sehir” type=”text” /></br>
***********************************************************************************
<label for=”foo”><b>Kaydet</b></label>  <input  id=”Kyt”  type=”button” value=”Kaydet” />
<label for=”foo”><b>Kayıt Bul</b></label>  <input id=”Nosu”  type=”text”  /></br/> <input  type=”button” id=”Bul” value=”Kayıt Bul” />
<label for=”foo”><b>Güncelle</b></label>  <input  type=”button” id=”Gun” value=”Güncelle” />
<label for=”foo”><b>Sil</b></label>  <input  type=”submit”  id=”Sil” value=”Sil” />
</form>

<script type=”text/javascript”>

$(document).ready(function () {
$(‘#fooo’).hide()

$.ajax({
type: “GET”,
url: “/api/kisi”,
data: “{}”,
beforeSend: function () {
$(“img”).fadeIn(600)
}
,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
error: function () { $(“#infoBox”).html(”

Hata Var.

“); },
success: function (msg) {
var strMovies = “”;
$.each(msg, function (i, msg) {
strMovies += ”

” + msg.Id + “

” +
“<div>” + msg.Isim + “</div>” +
“<div>” + msg.Yas + “</div>” +
“<div>” + msg.Sehir + “</div>” +
“****************”;
});
$(“#result”).html(strMovies);
$(“img”).fadeOut(600);
$(‘#foo’).find(‘#No’).hide();
}
});

});

$(“#Kyt”).click(function () {

$(‘#fooo’).find(‘#Ad’).val($(‘#foo’).find(‘#Ad’).val());
$(‘#fooo’).find(‘#Yas’).val($(‘#foo’).find(‘#Yas’).val());
$(‘#fooo’).find(‘#Sehir’).val($(‘#foo’).find(‘#Sehir’).val());

$.ajax({
url: “/api/kisi”,
dataType: ‘json’,
data: $(‘#fooo’).serialize(),
type: “POST”,
success: function (response) {
myFunction();
},
error: function (err) {

}
});
});

$(‘#Bul’).click(function () {
var id = $(‘#Nosu’).val();
$.ajax({
url:”/api/kisi/”+id,
data: { id: id },
type: “GET”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
success: function (evt) {
$(‘#foo’).find(‘#Ad’).val(evt.Isim);
$(‘#foo’).find(‘#Yas’).val(evt.Yas);
$(‘#foo’).find(‘#Sehir’).val(evt.Sehir);
$(‘#foo’).find(‘#No’).val(evt.Id);
}

});
});

$(‘#Gun’).click(function () {
var Id = $(‘#foo’).find(‘#No’).val();
$.ajax({
url: “/api/kisi/”+Id,
dataType: ‘json’,
data: $(‘#foo’).serialize(),
type: “PUT”,
//contentType: “application/json;charset=utf-8”,
success: function (response) {
alert(“Güncelleme Yapıldı “);
myFunction();
},
error: function (err) {

}
});
});

$(‘#Sil’).click(function () {
var Id = $(‘#foo’).find(‘#No’).val();
$.ajax({
url: “/api/kisi/” + Id,
dataType: ‘json’,
data: $(‘#foo’).serialize(),
type: “DELETE”,
success: function (response) {
alert(“Kayıt Silindi”);
//location.reload(true);
myFunction();
},
error: function (err) {

}
});
});

function myFunction() {
$.ajax({
type: “GET”,
url: “/api/kisi”,
data: “{}”,
beforeSend: function () {
$(“img”).fadeIn(600)
}
,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
error: function () { $(“#infoBox”).html(”

Hata Var.

“); },
success: function (msg) {
var strMovies = “”;
$.each(msg, function (i, msg) {
strMovies += ”

“+ ““+ msg.Id + ““+”

” +
“<div>” + msg.Isim + “</div>” +
“<div>” + msg.Yas + “</div>” +
“<div>” + msg.Sehir + “</div>” +
“****************”;
});
$(“#result”).html(strMovies);
$(“img”).fadeOut(600);
$(‘#foo’).find(‘#No’).hide();
}
});

}

</script>
<img src=”~/Images/ajax-loader.gif” />

<div id=”result”>.</div>

<div id=”liste”>.</div>
<div id=”infoBox”>…</div>

Reklamlar


Aynı acıyı yaşamak istemiyorum artık!                    

       30 Kasım 2012 00:43

      SEDA: Sevgili Okşan Ablacığım, 19 yaşında bir kızım. Üç yıl önce bir gençle tanıştım. Ama onun ailesi beni istemedi. Bir gün memleketine gitti. Sonra öğrendim ki bunu ailesi bizi ayırmak için planlamış. Döndüğünde, beni artık sevmediğini söyledi. Bir ay sonra da askere gitti. Aradım onu. Pişman olduğunu, beni sevdiğini söyledi. Affettim. Ama aynı acıları yaşamak istemiyorum.
Sedacığım
Bu gencin ailesinin etkisinde olduğunu sen de anlamışsın. Aptal bir kız değilsin, olayları çok iyi görebiliyorsun ama anladığım kadarıyla duygularına gem vuramıyorsun. Bu genç eminim doğru söylüyordur, seni seviyordur. Ancak zayıf bir insan ve ailesinin baskısı altında. Belki de ailesine maddi açıdan da bağımlı. Askerliğini yapıp, eline ekmeğini alıncaya kadar da ailesinin baskısı altında kalacaktır. Belki daha sonra da. Eğer bu gencin askerlik dönüşü ailesine karşı çıkabileceğine inanıyorsan, beraberliğini sürdür. Aksi halde bir gün karşına çıkıp ‘’beni başkasıyla evlendiriyorlar’’ diyebileceğini unutma.